Tag เมื่อรู้สึกเครียดควรทำอย่างไร

เมื่อรู้สึกเครียดควรทำอย่างไร

อาการดครียกถือว่าเป็นสาหตุที่สามารถทำให้เกิดเป็นโรคอื่นๆตามมาได้ เพราะถ้าหากในชีวิตประจำวันเรามีความเครียดที่เยอะเกินไปหรือดกิดการสะสมของความเครียดนั้นก็จะทำให้เราต้องใช้สมองเพื่อแก้ไขหรือคิดในสิ่งที่จะสามารถทำให้เราหายเครียดได้นั่นเอง ดดยส่วนใหญ่ความเครียดมักจะเกิดจาดการทำงานหรือเกิดขึ้นเมื่อต้องเจอสภาพแวดล้อมหรือสภาวะที่บีบบังคับให้เราทำในสิ่งต่างๆบางครั้งความเครียดก็เข้ามาโดยที่เราไม่ได้ทันตั้งตัวรู้ตัวอีกทีก็รู้สึกเครียดไปแล้วและไม่สามารถที่จะจัดการกับอาการเครียดนั้นได้ก็มี

เมื่อเรารู้ตัวว่าเริ่มเริ่มเครียดแล้วสิ่งที่ควรจะทำเป็นอันดับแรกก็คือการขจัดหรือการแก้ไขปัญหาที่เป็นต้นต่อของความเครียดนั่นเอง เพราะถ้าหากเราไม่มีการจัดการหรือแก้ไขความเครียดนั้นให้หายไปได้ความเครียดจะเกิดเป็นการสะสมและจะสามารถเป็นต้นเหตุให้เกิดอาการอื่นๆตามมาได้มากมาย

และความเครียดเป็นสิ่งที่ถ้าหากเรานั้นรู้ตัวว่าตัวเองกำลังเครียดในเวลาอันรวดเร็วเรานั้นจะสามารถจัดการตัวเองเพื่อลดความเครียดด้วยวิธีต่างๆได้และจะทำให้ไม่เกิดเป็นความเครียดสะสมจึงทำให้สามารถช่วยลดอาการต่างที่จะตามมาจากความเครียดนั่นเอง

เมื่อเรารู้แล้วว่าตัวเองกำลังเครียดเราจะต้องเช็คว่าตัวเองนั้นดครียกในระดับไหน เพราะการแก้ไขและปฏิตัวเมื่อรู้สึกว่าเครียดนั้นจะมีความแตกกันกันออกไปตามลำดับความเครียดนั่นเอง โดยส่วนใหญ่ความเครียดมักจะเกิดขึ้นจากที่ทำงาน และจะให้ดีความเครียดควรถูกกำจัดวันต่อวันเพื่อให้สมองและความคิดเรานั้นเบาสบายและสดความเสี่ยงจากความเครียดสะสมด้วย

การขจัดความเคียดวันต่อวันนั้นเป็นวิธีที่ดีที่สุดและได้ผลที่สุดที่จะทำให้เรานั้นคลายความเครียดไปได้ล้วพร้อมที่จะต่อสู้ในวันต่อๆไปนั่นเอง เพราะบางครั้งความเครียด ถ้าหากไม่ได้รับการขจัดออกไปต่อให้เรานั้นนอนและตื่นมาในตอนเช้าเราก็จะกลับมาเครียดเรื่องเดิมนั่นเองและสิ่งนี้เป็นความเครีดยสะสมและเป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่อยากที่จะดำเนินชีวิหรือไม่มีพลังในการใช้ชีวิตในวันต่อๆไปนั่นเอง

การขจัดความเครียดสามารถทำได้หลากหลายวิธี คือการทำให้สมองและความคิดของเรานั้นได้มีการปล่อยวางไม่คิดถึงในสิ่งที่ทำให้เครียดนั่นเอง เช่นถ้าหากเรานั้นเครียดจาดดารทำงาน การที่จะสามารถขจัดและแก้ความเครียดนี้ได้ก็คือการคิดที่จะปล่อยวาง

และไม่นำงานกลับมาทำที่บ้านคิดว่างานคืองานชีวิตของเราคือชีวิตของเราอย่าเอามาปนกันเพราะถ้าหากเราเอาทุกอย่างในชีวิตมาปนหรือผสมกันไหมดเราจจะไม่สารถจัดการตัวเองได้ละทำให้เกิดเป็นความเครียดในที่สุดนั่นเอง.

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  หวยฮานอยแบ่งปัน