Tag ตาแดงไม่ดี

ตาแดงไม่ดี

ในความเป็นจริงโลกเราต้องเจอโรคมากมายหลายชนิด  ทั้งสามารถป้องกันได้และไม่สามารถป้องกันไม่ได้ แต่เราต้องปรับและอยู่ให้ได้กับทุกสถานการณ์ ที่โรคในยุคปัจจุบันได้พัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

โรคติดต่อที่พบมากอีกโรคหนึ่งของคนไทยที่พบทางสายตา  ที่เราเรียกว่า  ตาแดง  หรือทางการแพทย์จะเรียกว่าโรคติดเชื้อทางสายตา  โรคตาแดงเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง อาจเป็นโรคไม่ร้ายแรง  แต่สามารถติดต่อกันได้ง่าย  จากคนหนึ่งสู่อีกหลายๆคน  ยิ่งกว่านั้นผู้ที่ป่วยมองข้ามความรุนแรงของโรค  ทำให้ผู้ที่เป็นโรคตาแดงไม่ดูแลรักษาอย่างถูกวิธีจนทำให้การรักษายาก

  ทำให้รักษาไม่ได้ติดเชื้อแบคทีเรียอย่างรุนแรงทำให้ต้องสูญเสียดวงตา  เราต้องเปลี่ยนความคิดใหม่  แม้ว่าจะมองเป็นแค่โรคตาแดง  เราก็ต้องรักษาให้ถูกวิธี  ยิ่งโรคตาแดงเป็นโรคติดต่อได้จากการใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วย  หรือการที่เราคุกคลีกับผู้ป่วยในเวลานานๆโดยไม่ป้องกันตัวเอง

  หากเรามีผู้ป่วยที่ต้องอาศัยอยู่บ้านเดียวกัน  เราต้องแยกสิ่งของเครื่องใช้  ไม่ใช้ปะปนกับผู้ป่วย  รีบพาผู้ป่วยไปพบแพทย์  เพื่อจะได้ยาแก้อับเสพและยาหยอดตามารักษา  ยาของผู้ป่วยแต่ละรายจะใช้ต่างกันตามความรุนแรงของโรค  เราไม่ควรใช้ยาร่วมกัน และโรคตาแดงสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยไม่เลือกเพศหรือช่วงอายุ

อาการเริ่มแรกของผู้ป่วยโรคตาแดงที่เราสังเกต  พบว่าเริ่มต้นจะเคืองตา  คันตา  บางครั้งมีขี้ยาร่วมด้วย  แล้วเริ่มปวดตา  น้ำตาไหล  ดวงตาไม่สามารถสู้แสงแดดได้รวมทั้งไม่สู้แสงไฟ  หรือจุดที่สว่างมาก    เมื่อผู้ป่วยขยี้ตาจะทำให้เยื่อตามีสีแดง  เริ่มแรกจะแดงข้างเดียวก่อนหากขยี้ตาบ่อยๆจะลุกลามจนแดงทั้งสองข้าง

เมื่อผู้ป่วยติดเชื้อโรคตาแดง  เมื่อเป็นโรคตาแดงสำคัญที่สุดห้ามขยี้ตา  เพราะมือเรามีเชื้อโรคมากมาย  มือของเราไม่สะอาด  เมื่อป่วยเป็นโรคตาแดงอาการของโรคไม่มากไม่รุนแรง  ก็หายเองได้ใช้เวลาไม่เกิน 7-14 วัน 

เราควรพึงระวังเพราะโรคนี้ถึงรักษาหายแล้วก็สามารถกลับเป็นอีกครั้งได้  ยิ่งกว่านั้นสามารถกลับเป็นซ้ำได้บ่อย  หากเราดูแลรักษาสุขภาพตัวเองไม่ดีพอ  หรือได้รับเชื้อกับคนรอบข้างเรา การดูแลรักษาสุขภาพเป็นสิ่งที่จำเป็น  การรักษาความสะอาดมือก็เป็นสิ่งที่ควรระมัดระวังให้มากเพราะเราใช้มือเราสัมผัสสิ่งของมากมายในแต่ละวัน

  เมื่อสัมผัสสิ่งของแล้วเราควรรีบล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาด  ไม่ใช่แค่จะป้องกันการติดเชื้อโรคตาแดงได้เพียงโรคเดียว  ยังสามารถป้องกันโรคติดต่ออีกหลายๆโรคได้

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย  เวปเจตใหม่